Mohit Sharma Details

dfdhgfhf
  • Area: Karol Bagh  Maya Puri  Naraina Industrial Estate  Naraina Village  Sagarpur  A-3 Janak Puri  B-1 Janak Puri  C-4 Janak Puri  Tilak Nagar East  Tilak Nagar  Uttam Nagar  Dwarka Mor  Dwarka  Ghaffar Market  Delhi Cantt  RoshanPura  Pankha Road  Vikas nagar  Shiv Nagar  Vijay Vihar  Rajinder Nagar  Old Rajinder Nagar  Shankar Road 
  • Gender : male
  • Qualification :
  • Tutoring Type :
  • Experience : 0 Year
  • Tutor Type :
  • Subject/Class : English for Class VI-VIII  English for Class I-V  Maths for Class VI-VIII  Maths for Class IX-X  All Subjects for Class VI-VIII  All Subjects for Class IX-X  Science for VI-VIII  Science for IX-X  Exam Preparation for SSC  Social Science for Class VI-VIII  Social Science for IX-X 

REVIEWS 

Review not found !